@latenightseth : “ชื่อหนังสือของคุณยาวมาก

@latenightseth : “ชื่อหนังสือของคุณยาวมาก

10/9/2564 15:37:23
@latenightseth : “ชื่อหนังสือของคุณยาวมาก หมายความว่าคุณเป็นคนหลงตัวเองเหรอ?” @TIME เจฟฟรีย์ คลอเกอร์: “ใช่ ฉันเห็นตัวเองในกระจกทุกเช้า และตัดสินใจว่าฉันชอบสิ่งที่เห็น”

บทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้อง