13/9/2564 04:47:29
“ความดึงดูดใจในการไปบาร์ของฉันอยู่ภายใต้กฎแห่งฟิสิกส์น้อยกว่ากฎแห่งความรัก ฉันชอบบาร์ทีละอัน เมื่อพูดถึงสถานที่ที่ฉันดื่ม ฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียว” Rosie Schaap

บทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้อง