@catherinecalligraphy ສະ ເໜີ ເມຍ GAMBLER ໂດຍ @andrewd

@catherinecalligraphy ສະ ເໜີ ເມຍ GAMBLER ໂດຍ @andrewd

1/9/2021, 13:24:04
@catherinecalligraphy ສະ ເໜີ ເມຍ GAMBLER ໂດຍ @andrewd .kaufman ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າພັນລະຍາຂອງ Fyodor Dostoyevsky, Anna Snitkina, ຊ່ວຍປະຢັດອາຊີບຂອງລາວຈາກການ ທຳ ລາຍແລະເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຜູ້ຍິງຄົນ ທຳ ອິດໃນຣັດເຊຍ? now ທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນນີ້, ເມຍ GAMBLER ແມ່ນ“ ຮູບໂສມໃat່ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງທີ່ມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນປະຫວັດສາດວັນນະຄະດີ” ( @kirkus _reviews) ກັບ“ ສາກທີ່ເປັນຕາເຈັບຫົວເທົ່າທີ່ພວກເຮົາອາດຈະພົບເຫັນໃນນິຍາຍຂອງຜົວນາງ” ( @nytbooks ) 💥 ມີມາລະຍາດສຽງ @prhaudio ຂ #dostoyevsky #russia #history #bookstagram

ການທົບທວນປື້ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ