Wrap סיום אוגוסט ✨ זה היה חודש קריאה טוב בטירוף עבורי כי זה

Wrap סיום אוגוסט ✨ זה היה חודש קריאה טוב בטירוף עבורי כי זה

2.9.2021, 0:05:37
Wrap סיום אוגוסט ✨ זה היה חודש קריאה טוב בטירוף עבורי כי זה היה התקופה שבין סיום ההתמחות לבין תחילת הלימודים. אני חושב שרציתי לקרוא כמה שיותר לפני שאעסוק בלימודים! שבעת הבעלים של אוולין הוגו @tjenkinsreid (אולי אחד מספרי האהוב החדשים שלי בכל הזמנים) -האחד @johnmarrs .מְחַבֵּר -לא משפחה מאושרת @sharilapena (שֶׁלִי @thrillersbythebookclub .sd בחירת אוגוסט) החולה השקט @alex .michaelides ליידי סוזן מאת ג'יין אוסטן לְהַמלִיץ יותר טוב, לא מר @dr .yusefsalaam האם קראת אחד מאלה? מה היה הקריאה האהובה עליך באוגוסט?

ביקורות בנושא ספרים