"تنها تفاوت بین دروغ گفتن و بازیگری این بود که آیا

"تنها تفاوت بین دروغ گفتن و بازیگری این بود که آیا

۱۴۰۰/۸/۲۰،‏ ۲۲:۳۷:۲۳
"تنها تفاوت بین دروغ گفتن و بازیگری این بود که آیا تماشاگران شما در آن حضور داشتند ، اما همه اینها یک اجرا بود." -EFF نیمه

بررسی کتابهای مرتبط